Преоразмерете картината

Преоразмерете картината

Регулирайте размера на документа с изображение, като зададете пиксела или процента. Регулирайте размера на JPG документи , PNG документи или GIF документи .

Бързо преоразмерявайте снимките!

Само една снимка може да бъде избрана наведнъж и можете да избирате различни снимки няколко пъти и да ги преоразмерявате едновременно, с бърз процент и фиксиран размер, всичко по ваша преценка!