Αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας

Αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας

Προσαρμόστε το μέγεθος του εγγράφου εικόνας ορίζοντας το εικονοστοιχείο ή το ποσοστό. Προσαρμόστε το μέγεθος των εγγράφων JPG , εγγράφων PNG ή εγγράφων GIF .

Αλλάξτε γρήγορα το μέγεθος των εικόνων!

Μόνο μία φωτογραφία μπορεί να επιλεγεί κάθε φορά και μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές φωτογραφίες πολλές φορές και να τις αλλάξετε ταυτόχρονα, με γρήγορο ποσοστό και σταθερό μέγεθος προσαρμογής, όλα κατά την κρίση σας!