Περιστρέψτε μια εικόνα

Περιστρέψτε μια εικόνα

Περιστροφή πολλαπλών εικόνων JPG , PNG ταυτόχρονα. Επιλέξτε μόνο οριζόντιες ή κάθετες εικόνες κάθε φορά!

Γυρίστε τις φωτογραφίες σας!

Μπορεί να επιλεγεί μόνο μία φωτογραφία κάθε φορά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές φωτογραφίες πολλές φορές και να τις αναστρέψετε ταυτόχρονα, ανεξάρτητα από τη φωτογραφία που στρίβει αριστερά ή δεξιά, μπορείτε επίσης να την γυρίσετε για μία φωτογραφία!