Memampatkan fail gambar

Memampatkan fail gambar

Memampatkan dokumen JPG , dokumen PNG , atau dokumen GIF . Kurangkan ukuran banyak dokumen bergambar sekaligus.

* Muat naik hingga 30 fail

Klik butang di bawah untuk memulakan proses!