Putar gambar

Putar gambar

Putar banyak gambar JPG , PNG pada masa yang sama. Pilih hanya gambar mendatar atau menegak pada satu masa!

Balik gambar anda!

Hanya satu foto yang dapat dipilih pada satu masa, anda dapat memilih foto yang berlainan berkali-kali dan membalikkannya pada masa yang sama, tidak kira ia adalah giliran kiri atau giliran kanan, anda juga dapat membaliknya untuk satu foto!