Obróć zdjęcie

Obróć zdjęcie

Obracaj jednocześnie wiele zdjęć JPG, PNG. Wybieraj tylko zdjęcia poziome lub pionowe!

Odwróć swoje zdjęcia!

Tylko jedno zdjęcie można wybrać na raz, możesz wybrać różne zdjęcia wiele razy i odwrócić je w tym samym czasie, bez względu na to, czy jest to zdjęcie skrętu w lewo, czy w prawo, możesz również odwrócić je dla pojedynczego zdjęcia!