บีบอัดไฟล์ภาพ

บีบอัดไฟล์ภาพ

บีบอัด เอกสาร JPG, เอกสาร PNG หรือ เอกสาร GIF ลดขนาดเอกสารรูปภาพหลายชุดพร้อมกัน

*อัปโหลดสูงสุด 30 ไฟล์

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อเริ่มกระบวนการ!