ปรับขนาดรูปภาพ

ปรับขนาดรูปภาพ

ปรับขนาดของเอกสารรูปภาพโดยการตั้งค่าพิกเซลหรือเปอร์เซ็นต์ ปรับขนาดของเอกสาร JPG, เอกสาร PNG หรือ เอกสาร GIF .

ปรับขนาดรูปภาพอย่างรวดเร็ว!

สามารถเลือกรูปภาพได้ครั้งละหนึ่งรูปเท่านั้น และคุณสามารถเลือกรูปภาพต่างๆ ได้หลายครั้ง และปรับขนาดได้พร้อมกันด้วยเปอร์เซ็นต์ที่รวดเร็วและการปรับขนาดคงที่ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณเอง!