หมุนภาพ

หมุนภาพ

หมุนรูปภาพ JPG, PNG หลายภาพพร้อมกัน เลือกเฉพาะรูปภาพแนวนอนหรือแนวตั้งในแต่ละครั้ง!

พลิกภาพของคุณ!

สามารถเลือกภาพได้ครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้น คุณสามารถเลือกภาพต่างๆ ได้หลายครั้งและพลิกภาพพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา คุณยังสามารถพลิกภาพเป็นภาพเดียวได้!