ลายน้ำรูปภาพ

ลายน้ำรูปภาพ

เพิ่มลายน้ำรูปภาพหรือข้อความลงในรูปภาพของคุณอย่างรวดเร็ว เลือกรูปแบบตัวอักษร ความโปร่งใส และตำแหน่ง

สร้างลายน้ำลอยน้ำของคุณเองสำหรับภาพถ่ายของคุณ!

สามารถเลือกรูปภาพได้ครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้น คุณสามารถเลือกรูปภาพต่างๆ ได้หลายครั้ง และสร้างลายน้ำแบบลอยตัวได้พร้อมๆ กัน ด้วยขนาดตัวอักษร ความกว้าง การลบด้านหลัง ตำแหน่ง ความโปร่งใส ฟังก์ชันสีพื้นหลัง หลังจากปรับแล้ว คุณสามารถดูได้ โดยการดูตัวอย่าง หากคุณไม่ชอบคุณสามารถล้างมันโดยปุ่มรีเซ็ตเพื่อเรียกคืนต้นฉบับ!