Nén tệp hình ảnh

Nén tệp hình ảnh

Nén tài liệu JPG , tài liệu PNG hoặc tài liệu GIF . Giảm kích thước của nhiều tài liệu ảnh cùng một lúc.

* Tải lên tối đa 30 tệp

Nhấp vào nút bên dưới để bắt đầu quá trình!