Cắt hình ảnh

Cắt hình ảnh

Cắt tài liệu hình ảnh bằng cách đặt pixel. Cắt tài liệu JPG , PNG tài liệu hoặc tài liệu hình ảnh GIF .

Nhanh chóng cắt các phong cách của hình ảnh!

Mỗi lần chỉ có thể chọn một ảnh và bạn có thể dễ dàng có được khối ảnh mình muốn bằng cách kéo và thả chuột, Ngoài chức năng cắt, bạn cũng có thể xoay và đảo ngược ảnh, nếu sai điều chỉnh, bạn có thể xóa nó bằng nút đặt lại để khôi phục nó về trạng thái ban đầu!