Làm mờ một bức tranh

Làm mờ một bức tranh

Nhanh chóng thêm hình mờ văn bản hoặc hình ảnh vào ảnh của bạn. Chọn kiểu chữ, độ trong suốt và vị trí.

Tạo hình mờ nổi của riêng bạn cho ảnh của bạn!

Mỗi lần chỉ có thể chọn một ảnh, bạn có thể chọn nhiều ảnh khác nhau và tạo hình mờ nổi cùng một lúc, với kích thước văn bản, chiều rộng, chức năng loại bỏ mặt sau, vị trí, độ trong suốt, màu nền, sau khi điều chỉnh, bạn có thể xem nó bằng cách xem trước, nếu bạn không thích nó, bạn có thể xóa nó bằng nút reset để khôi phục lại bản gốc!